Kamerový systém


Kamerový systém

Prosíme vyjádřete svůj názor ke kamerovému systému ve městě Znojmě, skrze naši ANKETU. Děkujeme.

 

MKDS spravuje od počátku Městská policie Znojmo, což jí umožňuje zákon o obecní policii č.553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde konkrétně v §24b/1 je uvedeno, že obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.


14.03.2024