Jsme tu pro vás 24 hodin denně!
Tísňová linka 156 Stálá služba 515 225 555

Staň se znojemským strážníkem

K žádosti je nutno připojit tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové podmínky

- řídí se nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, v platném znění, platová třída 7.

- bonusy viz plakát

Žádost je možno podat písemně na adresu: Městská policie Znojmo, Jana Palacha 2, 669 02 Znojmo k rukám ředitele Mgr. Milana Kovárníka. Obálka se vždy označí slovy: „výběrové řízení – strážník obecní policie“ nebo elektronicky na e-mail: kariera@mp.muznojmo.cz.

Součástí výběrového řízení je posouzení fyzické zdatnosti (fyzické testy) a psychické způsobilosti (psychotesty).

Pro víc informací napiš na info@mp.muznojmo.cz


Aktuality

Papoušek na zastávce
Více informací
Den dětí
Více informací
Rodinné odpoledne pro zdraví
Více informací

Preventivní akce

Prevence u seniorů
Více informací

Fotogalerie