Činnost MP Znojmo


Řidiči, pozor na zónové značení!

Dovolíme si touto formou oslovit řidiče motorových vozidel, abychom je upozornili na konkrétní problematiku při blokovém čištění, se kterou se setkáváme.

Prakticky každodenně jsme konfrontováni ve větší či menší míře s neznalostí či nepozorností řady řidičů, kteří nechají zaparkovaná vozidla na ulicích, na kterých by mělo probíhat blokové čištění. Domnívají se totiž, že když neviděli na začátku ulice přenosné svislé dopravní značení B29 „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulí, tak zde blokové čištění neprobíhá.

Avšak v současné době se využívají k informování řidičů také zónové dopravní značení, přesněji IP 25a „Zóna s dopravním omezením“ a IP 25b „Konec zóny s dopravním omezením“. A zde jsme u jádra problému. Někteří řidiči si stále nejsou vědomi toho, že pokud vjedou do této zóny, neruší ji křižovatka, jak je obvyklé u jiných dopravních značek, ale ruší ji až značka IP 25b, která může být umístěna i o několik ulic dále! Následkem toho se stává, že pak na některé ulici parkují i desítky aut a zbytečně tak znemožňují jakékoliv vyčištění této ulice.

Proto žádáme řidiče, aby tuto skutečnost vzali v potaz a dbali zvýšené pozornosti při volbě místa, kde zaparkují své vozidlo. Snadným pomocníkem může být webová stránka města www.znojmocity.cz, kde si v praktických informacích najdete rozpis blokového čištění pro celý rok.

 


22.02.2024