Činnost MP Znojmo


Městská policie Znojmo / měření rychlosti v obci

Městská policie Znojmo disponuje jednou sadou laserového rychloměru pro využití k danému účelu na lokalitách schválených Policií České republiky. 

 

Kdo je oprávněn měřit rychlost v obci?

Obecní/městská policie je také oprávněna měřit rychlost vozidel, musí přitom ale dodržovat některá omezení. Především je omezena ve výběru míst, na kterých má měření rychlosti probíhat. Městská policie totiž smí měřit rychlost pouze na místech schválených Policií ČR.

 

Je povinností MP označit místo měření rychlosti v obci?

Povinnost opatřit místo, kde dochází k měření rychlosti radarem (ať již jde o měření úsekové nebo o měření stacionárním radarem) dopravními značkami, není zákonem č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) ani jiným právním předpisem stanovena.

Co hrozí při odhalením použití antiradaru?

Při použití aktivních antiradarů (tzv. rušiček), které znemožňují, nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, pak hrozí pokuta ve správním řízení (7 000 – 25 000 Kč) a nově i zákaz řízení na 4 až 6 měsíců.

K čemu slouží informační tabule zobrazující rychlost vozidla v obci?

 

= provozují většinou města a obce / zařízení je stacionární (není přenosné)

 

 

 

text a foto: antiradarynet.cz

 

Jak fungují laserové měřiče rychlosti?

= laserové měřiče (lidary) používají většinou dopravní i městské policie, zařízení je mobilní  

  (přenosné), měření lze provádět z ruky nebo z trojnožky

 

Jak měření laserem funguje? Policista si v hledáčku vybere vozidlo, stlačí spoušť a laser vyšle proti měřenému vozidlu ve velmi krátkých intervalech impulzy v infračervené části spektra. Pokud paprsek laseru namíříme na nějaký lesklý objekt, odráží se od něj zpět, proto je měřícím místem nejčastěji světlomet, maska, nebo RZ. Na základě délky času navrácení impulsu vypočte lidar vzdálenost objektu.  Stiskem spouště je během zhruba jedné až dvou vteřin vozidlu změřena rychlost. Údaj o rychlosti se vzápětí objeví na displeji.

 

 

 

Co je to úsekové měření rychlosti?

Úsekové měření je prakticky měření v různě metrů dlouhém úseku prováděné pomocí kamer na vjezdu a výjezdu, ty jsou ohraničeny příčnou čárou přes jízdní pruh. Kamera spolu s fotografií každého projíždějícího automobilu zaznamená čas vjezdu a výjezdu z daného úseku a podle rozdílu časů dojde k následnému vyhodnocení doby průjezdu vůči ujeté vzdálenosti, čímž systém vyhodnotí průměrnou rychlost.

text a foto: antiradarynet.cz


07.06.2024 Autor: Jakub Holeček